Kompleksowe usługi medyczne!
"TRES-MED" Sp. z o.o. prowadząca działalność leczniczą p.n. NZOZ "ALFA" Spółki z o.o. "TRES-MED" zapewnia opiekę lekarską w miejscu udzielania świadczeń lub w domu chorego po telefonicznym uzgodnieniu wizyty. Ponadto świadczy usługi pielęgniarskie ambulatoryjne (gabinet zabiegowy) oraz środowiskowe.Wykonuje także badania profilaktyczne w ramach medycyny pracy, a także kandydatów na kierowców.

Wykonujemy także badania diagnostyczne USG w zakresie jamy brzusznej, ginekologiczno-położniczym, struktur ortopedycznych i kardiologii za pomocą wielofunkcyjnego urządzenia ultrasonograficznego, którego zakup był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w drodze realizacji projektu p.n.

„Bliżej pacjenta poprzez modernizację przedsiębiorstwa i wdrożenie nowych usług medycznych – III etap inwestycji”

w ramach programu operacyjnego: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość na lata 2007-2013.

""TRES-MED" Sp. z o.o. udziela świadczeń zdrowonych dbając o ich stałą wysoką jakość. Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości udzielonych świadczeń opracowano i wdrożono Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem wg norm ISO 9001 i ISO 27001."
Dążymy do świadczenia najwyższej jakości usług wobec Pacjenta, do najwyższej jakości pracy i samodoskonalenia się naszych Pracowników jak i najwyższej jakości w relacjach Organizacji jako Pracodawcy wobec jej Pracowników.
Menu Prawe Rejestracja Internetowa