OGŁOSZENIA
Uprzejmie informujemy mieszkańców miasta Sieradza
w wieku 65 lat i więcej o realizacji przez naszą placówkę profilaktycznych szczepień ochronnych przeciw grypie.

Liczba miejsc ograniczona.

Informacje na temat szczepień:
1) telefonicznie: 43-827-14-41,
2) osobiście rejestracja Przychodnia „ALFA”
     ul. Krakowskie Przedmieście 10.

Program finansowany jest w całości przez
Gminę Miasto Sieradz.

Powrót


Menu Prawe Rejestracja Internetowa